Tuotteet

Liiketoiminta-alueet

Ballistiset tuotteet

Rakenteelliset komposiitit

Jälkimarkkinointi

Liiketoiminta-alueet

FY-Composites Oy:n kolme liiketoiminta-aluetta, Ballistiset Tuotteet, Rakenteelliset Komposiitit ja Jälkimarkkinointi, jotka palvelevat asiakkaitaan omilla alueillaan. Jokaisella liiketoiminta-alueella on vahva kokemus omalta alueeltaan, mutta yhteistä kaikille on syvällinen tuntemus ja osaaminen vaativasta komposiittimateriaaliteknologiasta.


Ballistiset tuotteet on erikoistunut kevytrakenteisien ratkaisujen tuottamiseen henkilöstön ja kuljetusvälineiden suojaukseen. Tuoteportfolio kattaa kypärät, visiirit, suojapaneelit ja kilvet.


Rakenteelliset komposiitit palvelee asiakkaitaan vaativien sovellusten komposiittisten komponenttien ja/tai rakenteiden järjestelmätoimittajana. Sovelluskohteita löytyy esim. koneenrakennuksen, laivanrakennuksen ja kuljetusvälineteollisuuden alueelta.


Jälkimarkkinointi palvelee asiakkaita, kun tarvitaan vaativia korjauksia vaurioituneille komposiittirakenteille. Lisäksi mm. varaosatoimitukset ja koulutus kuuluvat Jälkimarkkinoinnin tarjontaan.

© FY-Composites