Tuotteet

Liiketoiminta-alueet

Ballistiset tuotteet

Rakenteelliset komposiitit

Järjestelmätoimittaja

Sovelluskohteita

Esimerkkejä toteuttamistamme projekteista


Jälkimarkkinointi

Sovelluskohteita

Komposiittimateriaaleja voidaan käyttää hyvin monilla sovellusalueilla. Ne ovat käyttökelpoisimmillaan rakenteissa, joissa lopputuotteen suorituskyvyllä on kriittinen merkitys. Komposiittien ylivoimaiset ominaisuudet (mekaaninen lujuus, väsymiskestävyys, kemiallinen kestävyys jne.) yhdistettynä suunnitteluvapauteen johtaa kustannustehokkaisiin rakenteisiin.

Seuraavat alueet ovat esimerkkejä, joissa komposiittien ominaisuuksia voidaan hyödyntää.


Laivanrakennus

Komposiittirakenteita on käytetty tai voidaan käyttää monissa laivanrakennuksen sovelluksissa. Näitä ovat esim:
 • rungon kuormaa kantavat osat
 • kansirakenteet
 • savupiiput
 • ilmanvaihtotilat
 • rampit
 • mastot
 • arkkitehtooniset rakenteet
 • erilaiset laitteet ja kalusteet
 • helikopterikannet


Kuljetusvälineet

Nopeasti kohoavat polttoainekustannukset on yksi keskeisimmistä syistä kevyempien rakenteiden käytölle. Komposiitteja on käytetty lentokoneissa jo kauan, koska jokainen painossa säästetty kilo voidaan muuntaa polttoaineen kulutukseen ja sitä kautta käyttökustannusten säästöön. Samanaikaisesti komposiittien käytöllä voidaan parantaa ajoneuvojen ominaisuuksia ja suorituskykyä.

Samoja hyötyjä on saavutettavissa muilla kuljetusvälinesovelluksissa kuten:
 • junat ja raitiotievaunut
 • bussit
 • kuorma-autot
 • traktorit
 • metsätyökoneet
Komposiittirakenteiden ansiosta ei ainoastaan saavuteta säästöjä polttoainekustannuksissa, vaan niillä mahdollistetaan uusia suunnittelunäkökulmia, jotka parantavat kuljetusvälineiden ominaisuuksia.


Koneenrakennus

Painolla on aina suuri merkitys, kun koneenosat pyörivät tai muuten liikkuvat. Toisaalta myös näiden liikkeiden tarkkuus on merkityksellistä. Komposiitit ovat ihanteellisia materiaaleja vastaamaan molempiin vaatimuksiin.

Komposiiteista on hyötyä lähes kaikilla koneenrakennuksen aloilla, esimerkiksi:
 • paperi- ja kartonkikoneet
 • puhaltimien pyörivät osat
 • tekstiilikoneet
Koneenrakennuksessa vain mielikuvitus on rajana komposiittien hyödyntämiselle.


Rakennusteollisuus

Läpimenoaika on keskeinen tekijä sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Kevytrakenteiset, varustellut elementit ja rakenteet vähentävät asennusaikaa työmaalla, ei ainoastaan talonrakentamisessa vaan myös muussa rakentamisessa, esim. sillat.

Joitakin esimerkkejä komposiittien käytöstä rakentamisessa ovat esimerkiksi:
 • parvekkeet
 • kylpyhuone-elementit
 • julkisivuelementit
Käyttämällä oikeaa yhdistelmää lujitteita ja hartseja on myös mahdollista saavuttaa useat viralliset vaatimukset ja standardit.

Yllämainitut sovellusesimerkit ovat vain muutamia esimerkkejä miten komposiittien erinomaisia ominaisuuksia hyödyntäen voidaan luoda uusia kustannustehokkaita rakenteita ja liiketoimintamahdollisuuksia.


© FY-Composites