Teknologia

Yleistä

Komposiittien ominaisuudet

Suunnittelu

Valmistustekniikat

Tutkimus ja tuotekehitys

Komposiittien ominaisuudet

Mikäli ei voida sallia kompromisseja rakenteiden tai materiaalien suorituskyvylle, on syytä harkita komposiittimateriaalien käyttöä perinteisten materiaalien asemasta. Komposiittien ominaisuudet ylittävät perinteisten materiaalien vastaavat ominaisuudet monissa tapauksissa:
 • Keveys
  Komposiittiset rakenteet ovat kevyempiä kuin perinteisistä materiaaleista valmistetut. Tästä seuraa esim. käsittelyetuja, suuremmat liikenopeudet ja hyötykuormat.
 • Mekaaninen lujuus
  Komposiittimateriaalien hyvät mekaaniset ominaisuudet yhdistettynä niiden keveyteen mahdollistaa optimaalisen rakenteiden suunnittelun.

 • Jäykkyys
  Komposiittien erinomainen jäykkyys mahdollistaa suurien rakenteellisten komponenttien tuottamisen.

 • Mittapitävyys
  Komposiittirakenteilla on alhaiset lämpölaajenemiskertoimet, joten mittapitävyys säilyy laajalla lämpötila-alueella mahdollistaen tarkat asennukset.

 • Kemiallinen kestävyys
  Komposiitit kestävät erilaisia kemiallisia ympäristöjä - sekä happoja että emäksiä - poikkeuksellisen hyvin.

 • Korroosion kestävyys
  Hyvän korroosion keston ansiosta kunnossapitokustannukset alenevat ja käyttöikä pitenee.

 • Ominaisuuksien integrointi
  Komposiitteihin liittyvä suunnittelun vapaus mahdollistaa integroida ja optimoida niitä erityisiä ominaisuuksia, joita asiakas haluaa ja edellyttää.

 • Energian absorbointikyky
  Komposiittien erinomainen energian absorbointikyky tekee niistä ylivoimaisia ballistisiin sovelluksiin erityisesti, kun liikkuvuus on tärkeätä.

© FY-Composites